słowniczek

ZANIK KOŚĆI
fenomen pionowej i poprzecznej utraty kości, która występuje
po utracie zębów.

OSTEOINTEGRACJA
biologiczne trwałe powiązanie z ciałem obcym
(takim jak tytan lub cyrkon) w sterylności i absolutnej stabilności kości.

 OKOSTNA
Błona komórkowa pokrywająca kość pod warstwą dziąsła.

STRUKTURA PODOKOSTNA
System implantów, który wykorzystuje wsparcie kostne poniżej o kostnej.

SYSTEM ENDOSSE
Implant dentystyczny (cylindryczny lub stożkowy) wprowadzony poprzez pionowe przygięcie kości.

Łączniki implantów 
cylindryczne filary łączące protezy z implantem poniżej.

CBCT
Cone Beam Computer Tomography: obrazy 3D kości wykonane przez urządzenie radiogeniczne z emisją promieniowania o niskiej dawce nawet w obiektach ambulatoryjnych (gabinetach dentystycznych).

 MODEL 3D
zbudowany na drukarce 3D, dokładna replikacja kości pacjenta, uzyskana dzięki badaniu CBCT.

TYTAN
metal, który poprzez swoje szlachetne właściwości używany jest w implantologii, biodegradowalny i bez reakcji alergicznych.

OPALANIE TYTANU
to proces, w którym wiązka laserowa o dużej intensywności determinuje mikro-fuzję proszku tytanowego (topienie laserowe).

ŚRUBY PRZEGUBOWE [osteosyntezy]
samogwintujące śruby tytanowe stosowane w traumatologii w celu naprawy złamanych kości.